Menu

Galeria

Galeria
Galeria
Galeria
Galeria
Galeria

Kalendarz parafialny

Dni powszednie
8:00 (w adwencie o 7:00), 18:00
Niedziele i święta
8:00, 9:30,
11:00 (z udziałem dzieci), 12:30, 18:00

Sakrament pokuty:

codziennie - przed Mszą św.
w niedzielę - podczas każdej Mszy św.
Licznik odwiedzin: 549973

Informacje

NABOŻEŃSTWO CZERWCOWE

Nabożeństwa czerwcowe ku czci Serca Jezusowego rozpoczną się w czwartek. Będą one codziennie bezpośrednio po Mszy św. o 18:00, a więc ok. godz. 18:35.


  Historia nabożeństw czerwcowych rozpoczyna się we Francji gdzie w jednym z paryskich klasztorów wychowywała się dziewczynka Aniela de Sainte-Croix. Pewnego dnia, po przyjęciu Komunii świętej, pomyślała, że skoro miesiąc maj poświęcony jest Matce Bożej, to dobrze będzie, gdy miesiąc czerwiec zostanie ofiarowany Sercu Jezusowemu. Pomysł ten bardzo się spodobał, nie tylko wychowawcom Anieli, ale również przełożonej klasztoru oraz biskupowi paryskiemu.

Wybór terminu nie był przypadkowy. Wiele lat wcześniej miały, bowiem miejsce ważne objawienia, które są źródłem dla kultu Serca Jezusowego. Szesnastego czerwca 1675 roku, kiedy siostra wizytka św. Małgorzata Maria Alacoque modliła się w kaplicy klasztoru w Paray-le-Monial (Francja), już po raz trzeci objawił się jej Pan Jezus. Powiedział wtedy do niej: „Żądam, żeby pierwszy piątek po oktawie Bożego Ciała był odtąd poświęcony jako osobne święto na uczczenie mojego Serca i na wynagrodzenie mi przez Komunię świętą i inne praktyki pobożne za zniewagi, jakich doznaję, gdy w czasie oktawy jestem wystawiony na ołtarzach. W zamian za to obiecuję ci, że Serce moje wyleje hojne łaski na tych wszystkich, którzy w ten sposób Sercu memu oddadzą cześć lub przyczynią się do jej rozszerzenia.” Św. Małgorzata Maria Alacoque oraz wskazany bezpośrednio przez Pana Jezusa ojciec jezuita Klaudiusz de la Colombiere (spowiednik sióstr wizytek) czynili odtąd wszystko, aby prośbę Pana Jezusa wypełnić.

W czerwcu przypada Święto Serca Pana Jezusa. Zasadniczymi elementami nabożeństwa czerwcowego są adoracja Najświętszego Sakramentu oraz Litania do Najświętszego Serca Jezusowego. Autorką Litanii była siostra Joanna Magdalena Joly.
W 1899 r. Kongregacja Obrzędów zatwierdziła litanię do publicznego odmawiania. Litania liczy 33 wezwania i upamiętnia każdy rok życia Chrystusa na ziemi.

W Polsce pierwszy raz nabożeństwo czerwcowe odprawiono 1 czerwca 1857
w kościele Sióstr Wizytek w Lublinie. Papież Pius IX w roku 1859 polecił sprawować to nabożeństwo w całej ówczesnej Polsce (będącej pod zaborami) a w roku 1873 zatwierdził nabożeństwo czerwcowe jako oficjalną modlitwę Kościoła. 11 czerwca 1899 roku papież Leon XIII poświęcił cały rodzaj ludzki Najświętszemu Sercu Jezusa, a sto lat później, Ojciec Święty Jan Paweł II, akt ten ponowił podczas nabożeństwa czerwcowego, sprawowanego dnia 7 czerwca 1999 r. w Toruniu.

ROK ŚW. BRATA ALBERTA

W związku z setną rocznicą śmierci św. Brata Alberta, Konferencja Episkopatu Polski przychyliła się do prośby Przełożonej Generalnej sióstr Albertynek oraz Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta i ustanowiła w diecezjach polskich Rok Świętego Brata Alberta w okresie do 25 grudnia 2016 r do 25 grudnia 2017 r.

Zapraszamy do bliższego poznania osoby patrona naszej parafii na stronie Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta: Św. Brat Albert


Czym jest Niedziela Zesłania Ducha Świętego?

Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też jakby języki ognia, które się rozdzielały, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym (Dz 2,1-4a). Temat Ducha Świętego przewija się przez wszystkie księgi Biblii. Stary Testament oddaje go hebrajskim terminem רוח (ruah), który oznacza powiew powietrza (Jr 13,24), wiatr (Rdz 8,1), burzę (Jr 13,24). Z obserwacji burzy wyprowadzono kolejne określenie – siłę i potęgę, która stoi w służbie Boga (Wj 14,21). Poprzez tchnienie będące życiodajną siłą wychodzącą od Boga i wnikającą w człowieka ruach staje się łącznikiem pomiędzy Bogiem i człowiekiem. Nowy Testament hebrajski termin ruach oddaje greckim πνεῦμα mającym podobne znaczenie. Duch Święty jest związany przede wszystkim z działalnością Jezusa (Łk 1,35; Mk 1,9-11). Działa On także po Zmartwychwstaniu. W pierwotnym Kościele po Pięćdziesiątnicy Duch Święty działa przez Apostołów jak niegdyś działał przez proroków. Nie objawia im niczego nowego, lecz nieustannie przypomina słowa Jezusa i pomaga głębiej je zrozumieć. Dla każdego człowieka Duch Święty dany podczas chrztu jest pieczęcią cielesnego zmartwychwstania i umocnieniem dając świadectwo. Ruach, pneuma ukazuje się w Biblii pod różnymi symbolami. Przede wszystkim jest On tchnieniem, wiatrem, powiewem (1Krl 19,12b) a w Nowym Testamencie często objawia się pod postacią gołębicy (Łk 3,22) lub języków ognia (Dz 2,3).

Rok liturgiczny prowadzi do swojego szczytu, czyli Nocy Paschalnej. Nie zatrzymuje się na niej lecz rozwija na czas Pięćdziesiątnicy. Działanie Ducha Świętego ujawnia pełnię zbawienia, rozwija i kończy ekonomię słowa Bożego. Początkowo związek Wielkanocy z Pięćdziesiątnicą był bardzo mocny, jednakże od IV w. zaczął się rozluźniać. Na wzór Wniebowstąpienia Pięćdziesiątnica stała się świętem autonomicznym. Od VI w. uroczystość poprzedzono wigilią, zaś od VII w. dodano oktawę. Zredukowano je jednak w 1960 r. Sakramentarz weroniański wspomina także o obrzędzie błogosławieństwa mleka i miodu. Następuje także rozwój śpiewów procesyjnych lecz najbardziej dotyczy on Alleluja kończącego śpiew przed Ewangelią, który rozwija się do postaci sekwencji. Autorem jednej z nich – Spiritus Sancti ad sit gratia jest Notker Balbulus. Inną, bardziej znaną sekwencję stworzył Stefan Langton z Canterbury. Nosi ona tytuł Veni Sance Spiritus, która znalazła się w Mszale z 1570 r. a przez to zachowała się do dziś. W średniowieczu kształtowały się także modlitwy skierowane do Ducha Świętego. Od Innocentego III Pięćdziesiątnica staje się świętem Ducha Świętego i używane są w tym dniu czerwone szaty.

NABOŻEŃSTWO MAJOWE

Nabożeństwa majowe będą codziennie bezpośrednio po mszy św. o 18:00, a więc ok. godz. 18:35. Zapraszamy!

 

Nie wszyscy zdążają z pracy na nabożeństwo majowe. Dlatego duszpasterstwo świeckich naszej parafii zaprasza na śpiewanie litanii starym zwyczajem przy figurce Matki Bożej o godz. 20:30. Pierwsze spotkanie we wtorek 2 maja.


Maj to miesiąc poświęcony Matce Bożej. W Polsce, ale także na całym świecie, odprawiane są w tym czasie nabożeństwa majowe. Początkowo sądzono, że zaczęto je odmawiać
w XVIII w., jednakże badania mariologów wykazały, że były one znane dużo wcześniej
na Wschodzie, gdzie prekursorami majowych nabożeństw byli chrześcijanie koptyjscy. Spotykali się oni wokół Maryjnych figur, śpiewali pieśni w podziale na chóry, obsypywali posąg kwiatami. Podobno pomysłodawcą tego nabożeństwa był św. Cyryl Aleksandryjski, gorący obrońca boskiego macierzyństwa Maryi. W Polsce nabożeństwo majowe po raz pierwszy publicznie odprawiono w 1837 r. w kościele Świętego Krzyża w Warszawie,
a potem trafiło ono do Krakowa i na Jasną Górę oraz do kilku innych kościołów. W ciągu następnych 30 lat nabożeństwem majowym modliła się cała Polska.

Warto wspomnieć, że do każdego dnia nabożeństwa majowego publicznie odprawianego przywiązany jest odpust 7 lat. Za uczestniczenie przynajmniej przez 10 dni w nabożeństwie majowym publicznie odprawianym można zyskać pod zwykłymi warunkami odpust zupełny. Kto nie ma możności uczestniczenia w publicznym nabożeństwie, może zyskać odpust 5 lat za każdy dzień i odpust zupełny za cały miesiąc, prywatnie je odprawiając.

 

SETNA ROCZNICA OBJAWIEŃ FATIMSKICH

W dniu 13 maja przypada setna rocznica rozpoczęcia objawień Matki Bożej w Fatimie. Dla uczczenia tej rocznicy będzie u nas w czwartek, piątek i sobotę bieżącego tygodnia po wieczornej mszy św. triduum modlitewne. W sobotę będzie ono połączone z procesją.

13 maja mija 100 lat, kiedy Maryja ukazała się trójce małych dzieci Łucji, Hiacyncie i Franciszkowi wskazując poprzez te małe dzieci cel wszystkim ludziom  - NAWRÓCENIE oraz wskazała nam broń, dzięki której nasza walka ze złem może zakończyć się powodzeniem.   Tą bronią jest oczywiście codzienne odmawianie różańca.
Matka Boża tak mówiła do Łucji o różańcu:

Nie ma takiego problemu osobistego ani rodzinnego, ani międzynarodowego, którego nie można byłoby rozwiązać przy pomocy Różańca.

O mocy modlitwy różańcowej możemy dowiedzieć się ze świadectw ludzi, którzy dzięki niej otrzymali wiele łask.

Więcej na temat objawień można przeczytać na stronie:

 

Orędzie fatimskie

Święto Miłosierdzia Bożego

O godz. 15:00, czyli w Godzinie Miłosierdzia będzie u nas koronka do Miłosierdzia. Za udział w tym nabożeństwie można uzyskać odpust zupełny. Można go ofiarować za żyjących, bądź za zmarłych.
Święto Miłosierdzia obchodzone jest w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, czyli II Niedzielę Wielkanocną, zwaną obecnie Niedzielą Miłosierdzia Bożego.

Życzenia Wielkanocne
"...Wy, którzy niegdyś byliście daleko,
staliście się bliscy przez krew Chrystusa.
On bowiem jest naszym pokojem".
Ef 2, 13-14


Z okazji Świąt Wielkanocnych, życzymy, aby Zmartwychwstały Pan stał się źródłem radości i nadziei. Niech Ten, który pozwala dotknąć swoich ran  obdarzy nas zdrowiem duszy i ciała. Niech nas wypełni swoim pokojem, abyśmy nieśli Go także tym, do których zostaliśmy posłani.

Chrystus prawdziwie zmartwychwstał! Alleluja!

Trwa Wielki Post...

WIELKI POST W PARAFII:

NABOŻEŃSTWA OKRESOWE

Droga Krzyżowa jest w piątki dwa razy: o 17:15 i o 18:30. Na godz. 17:15 zapraszamy głównie dzieci.

Gorzkie Żale są w niedziele bezpośrednio po mszy św. o godz. 12:30, czyli około 13:15.

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

Adoracja Najświętszego Sakramentu jest u nas w piątki Wielkiego Postu po wieczornej Drodze Krzyżowej do godz. 20:00.

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

Rekolekcje wielkopostne dla naszych szkół są w tym tygodniu w poniedziałek, wtorek i środę (6 – 8 marca).

Rekolekcje wielkopostne dla dorosłych i młodzieży rozpoczną się w niedzielę 26 marca.


Zwiastowanie Pańskie. 25 Rocznica powstania Diecezji warszawsko-praskiej

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, czyli poczęcia Jezusa przez Maryję Dziewicę, przypada 25 marca, na dziewięć miesięcy przed Bożym Narodzeniem, a więc w najbliższą sobotę. Msze św. będą o 8:00, 10:00 i 18:00.


Komunikat naszego ks. Arcybiskupa:

Bracia i Siostry,

Zbliża się 25 rocznica ustanowienia z woli św. Jana Pawła II, Diecezji naszej Warszawsko-Praskiej. Jest to srebrny jubileusz jednej z najmłodszych polskich diecezji.

Zapraszam zatem wszystkich do Katedry Warszawsko-Praskiej, 25 marca na godz. 11.00, w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Niech jubileuszowa Msza Święta stanie się widocznym znakiem jedności naszego Kościoła w modlitwie i dziękczynieniu.

+ Abp Henryk Hoser SAC
Biskup Warszawsko-Praski

WIZYTA DUSZPASTERSKA 2017

 

Kolęda w najbliższym tygodniu:23 – 24 stycznia 2017:

Ul. WARSZAWSKA blok 47, potem 47A,– PONIEDZIAŁEK.23 I.

Ul.NOWA – WTOREK 24 I 

Ul.NIEMCEWICZA, potem PIASTOWSKA - WTOREK 24 I.
 

Prosimy oczekiwać księdza w godzinach od 16:30 do 20:30.

 

 

1 2 3 4 ...6 »
∧ góra strony
Parafia św. Brata Alberta
ul. Szeroka 2
05-075 Warszawa - Wesoła - Zielona

tel.: (22) 773 59 06
e-mail: parafiazielona@gmail.com
wykonanie: e-parafia.net